MŮJ ÚČET

KONTAKTY

VYJÁDŘENÍ K SÍTÍM

VOLNÁ MÍSTA

PROJEKCE, STAVBY, MONTÁŽE

Více o montážních pracích

Vyjádření k existenci sítí.
Pro stavební úřady a všechny typy řízení.

Vyjádření k existenci sítí vydává naše oddělení dokumentace a ochrany sítě. Pro vyjádření můžete žádat elektronicky na adrese dokumentace@vivo.cz. K žádosti prosím vždy připojte toto:

 • Žádost volnou formou s vyznačením názvu stavby, jméno a adresu žádajícího, jméno a adresu investora, pokud se liší od žadatele a typ řízení pro které se žádá.
 • Technickou zprávu, nebo obdobný dokument, ve kterém bude popsáno místo stavby (katastrální území, parcelní číslo) a technické řešení stavby.
 • Situační výkres ve kterém bude graficky znázorněn záměr v měřítku nejvýše 1:1000
 • V případě rozsáhlých staveb přehledku v měřítku 10.000 - 25.000 území.
 • V případě dotazů prosím volejte na tel. číslo 515 531 310.

  Kontakt na oddělení dokumentace

  Oddělení projekce

  Projekce telekomunikací na klíč.
  Pro podzemní liniová vedení.

  Naše oddělení projekce připraví každým rokem více než 20 projektových dokumentací. Celková délka ročně projektovaných tras je více než 100 kilometrů. V liniových stavbách se opravdu vyznáme, takže můžeme bez obav nabídnout naše služby i formou projekce tras na klíč.

  Naší specialitou je projekce optických přístupových sítí. V tomto typu staveb již mají naši projektanti již více než 8 let zkušeností. Můžeme Vám tedy nejen připravit ekonomicky nejpřijatelnější trasu z hlediska projednání, ale i velmi efektivní a levné řešení pro budoucí stavbu.

  Objednat nabídku projektu


  Výstavba komunikací.
  Dílčí práce i dodávky celých celků na klíč.

  Naše stavební sekce pracuje na výstavbě telekomunikačních vedení již více než 8 let. Za tuto dobu postavili více než 400 kilometrů dálkových i místních tras.

  Naší specialitou je výstavba optických přístupových sítí a systémů GPON. V tomto typu staveb již mají naši stavebníci už více než 10 let zkušeností. Stavba přístupových systémů má svoje specifika a je náročnější hlavně na přípravu a organizaci položení vedení, které se skládá z mikrotrubičkových celků, kdy se u každé etapy prací musí brát ohled i na etapy budoucí.

  Součástí stavby je vždy i pečlivé sledování norem a nařízení, administrace stavby s úřady, geodetické zaměření a příprava dokumentace skutečného provedení. Je možné dodat i geometrické plány a zajistit jejich vklad do katastru nemovitostí.

  Objednat nabídku liniové stavby

  Stavební sekce

  Nový stroj RT80

  Neustálé inovace.
  Nový stroj pro výstavbu dálkových tras.

  V letošní sezóně jsme do naší stavební sekce nasadili nový stroj RT80. Stroj kombinuje výkonný rýhovač a vibrační pluh. Dokáže obdivuhodně rychle pokládat komunikační vedení na dlouhých trasách do polí a lesních pozemků.

  Objednávat můžete jak práci stroje samotného, tak celé komplexní celky založené na kombinacích rýhování, řízených protlaků a práce menších strojů na vašich projektech.

  Výhodou práce stroje je nejen velmi vysoká rychlost pokládky komunikačních vedení (i několik kilometrů denně), ale i velká šetrnost k pozemkům ve kterých pracuje a díky tomu snížené náklady například na náhrady zemědělcům za škody na polních pozemcích, nebo úpravy účelových komunikací.

  Objednat nabídku práce stroje RT80


  Řízené protlaky a vrty.
  Pro bezvýkopové přechody komunikací i vodních toků.

  V naší výbavě jsou řízené i neřízené hydraulické propichovací stroje pro provádění hydraulických propichů o průměru až do velikost DN 230 o maximální délce 80m.

  Naši vrtmistři a strojníci mají za sebou už více než 500 různých propichů o celkové délce více než 7000 metrů.

  Objednat nabídku protlaku

  Stavební sekce

  Zemní práce

  Zemní práce.
  Výkopové práce i související činnosti.

  Dodáváme různé typy zemních prací pro různé projekty. V našem portfoliu jsou výkopy ruční i strojové, propichy zeminy i dláždění různých povrchů.

  Objednat nabídku zemních prací


  Montáže telekomunikací.
  Záfuk kabelů, příprava vnitřních rozvodů i tahání kabelů.

  Provádíme záfuk dálkových kabelů o délkách několika kilometrů, místních tras a mikrokabelů i mikrotrubiček. Naši pracovníci mají zkušenosti ze záfuku více než 1000 km optických kabelů všech typů i konstrukcí do různých HDPE trubek i chrániček.

  Připravujeme vnitřní rozvody v obytných domech, kancelářských budovách i velkých halách. Montujeme včetně přípravy tras ve žlabech, lištách, trubkách. Máme vybavení na průvrty i průrazy zdiva do velkých průměrů a délky až 150 centimetrů.

  Objednat nabídku montáží

  Kompresor

  OTDR FTB1

  Svařování a měření.
  Pro místní, dálkové i přístupové sítě.

  Dodáváme kompletní řešení v zakončování optických kabelů. Součástí nabídky může být projekční příprava, příprava rozpočtů, instalace kabelů, zakončení kabelů do ODF, nebo spojek, svařování vláken, měření, vypracování závěrečné zprávy a předání měřících protokolů.

  Svařování provádíme svářečkami FITEL FURUKAWA A153 a A178. Měříme pomocí měřáků EXFO. Přístupové sítě měříme pomocí FTTH měřáků a OTDR s dynamickým rozsahem až 38 db. Přímou metodu měříme pomocí soupravy AXS 100. CWDM a DWDM systémy měříme spektrálním analyzérem EXFO, nebo OVA 100. V případě potřeby měříme i chromatickou a polarizační vidovou disperzi měřákem EXFO 5700.

  Objednat nabídku svařování a měření vláken